Kategorier
Ukategorisert

Årsmøte 2022

Dato for årsmøte er 23 mars, saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styre@hammerfesthundeklubb.com senest 23.02.22. Forslag til kandidater på valg, må være i valgkomiteens hender senest 23. 02. Info om klokkeslett og sted kommer..