Miljøturer

Klubben arrangerer miljøturer hver mandag. Her ønskes det at klubbens medlemmer tar ansvar for aktiviteten, og det kreves ingen erfaring eller mye planlegging, da hensikten med turen er å trene hundene på ulike miljøer sammen med andre.

Det er ingen aldersbegrensninger på hvilke hunder som kan være med, så lenge hunden klarer turen så er det en fin trening.

NB! Turene er ikke ment for lek eller hilsning på andre hunder, men trening i å gå på tur med andre hunder rundt seg. Vi ber om at man tar hensyn til hverandre og holder avstand.

Vi bruker refleks ved behov og plukker selvfølgelig opp etter hundene våre! 💩

Oversikt over turer høst/vinter 2023 finner du her