Kategorier
Ukategorisert

Innkalling til årsmøte

Dato for årsmøte er 20.03.
Saker som ønskes tatt opp på møtet sendes til Styre@hammerfesthundeklubb.com senest 19.02.

Forslag til kandidater på valg sendes til hilde.laursen.lunde@tffk.no senest 19.02.

På valg:

Leder 2 år
Kasserer 2 år
Sekretær 1 år
2 varamedlem 1 år
Revisor 1 år
Vararevisor 1 år