Kategorier
Ukategorisert

Innkalling til medlemsmøte!

Vi ønsker velkommen til medlemsmøte! Mandag 20.09.21 i auditoriet på Hammerfest VGs kl 18.00

Vi serverer kaffe og kake, i tillegg vil vi ha et lotteri.

Sak 11/2021. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak 12/2021. Dommen fra NKK i forhold til underslagsaken.

Sak 13/2021. Status i klubben.

  • økonomi og aktivitet

Stikkord :

  • Stevne
  • Kursaktivitet
  • Miljøturer
  • Treninger
  • Konkurranse trening

Sak 14/2021. Jubileumsdag. Klubben er 45 år i år.

(vi trenger noen som vil vise frem rally, agility og lydighet. Og noen som kan stille opp med sin hund slik at folk kan få hilse på)

Sak 15/2021. Stevnekomite og utstillingskomite

Sak 16/2021. Eventuelt

Saker til eventuelt kan meldes på møte, eller til styre i forkant på mail : styre@hammerfesthundeklubb.com