Styret

Styret:

Styret i Hammerfest og Omegn Hundeklubb
Leder: Vibeke Pettersen
Nestleder:
Sekretær: Janne-Grethe Konst Strøm
Kasserer: Linn-Kristin Johansen
Styremedlem: Jarle Seppola
Styremedlem: Karoline Hansen

  1. vara: Marit Hansen
  2. vara: Liv Hilde Gamst

Revisor: Anne Grete Myrvang
Vara: