Kategorier
Ukategorisert

Styremøte 15. April

Det avholdes styremøte i klubben 15. april. Saker som ønskes tatt opp av medlemmer kan sendes inn til styre@hammerfesthundeklubb.com eller direkte til sekretær Karianne G. Reite. Frist for innsendelse av saker vil være 12. april.