Styret


Styret i Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Leder: Even Dørum
Nestleder: Mette Annie Nilsen
Sekretær: Kirsti Mikalsen
Kasserer: Kjersti Sollien Iversen
Styremedlem: Kristine Aarhaug
Styremedlem: Anette Weile Holm
1. vara: Liv Hilde Gamst
2. vara: Elisabeth Orvik Nilssen

Revisor: Anne Grete Myrvang
Vara: Kate M. Larsen