Styret

Leder: Vibeke Pettersen
Nestleder: Marit Hansen
Kasserer: Liv Hilde Gamst
Styremedlem: Karoline Hansen
Styremedlem: Jarle Seppola
Sekretær: Bente Olsen
Varamedlem: Ann Sissel Mikalen Lyngra